Security Workbench


The Security WorkBench is ontwikkeld om het gebruik van open source security toepassingen te kunnen faciliteren en te combineren met "in huis" ontwikkelde scripts, geschreven in onder andere python, perl of ruby. Het voordeel van de Security Workbench voor penetratietesten ligt in de mogelijkheid om de verschillende testen te loggen, waarmee het gecombineerd gebruik van verschillende tools vereenvoudigd wordt. Verder kunnen deze testen eenvoudig worden toegevoegd in de appendix van het rapport.

system analysis

Voor penetratietesten zijn ondermeer de toepassingen nmap en nikto ingebed. De Security Workbench kan zodanig worden geconfigureerd, dat de verschillende tools met de voor uw toepassing belangrijke functies kunnen worden uitgevoerd. Bij het opstarten van de Security Workbench wordt het script gelezen en wordt gecontroleerd of de in het script genoemde tools aanwezig zijn. De op het systeem aanwezige tools worden weergegeven op de verschillende tabbladen.