Secure Connection
your partner in security


Ballet

Analyse, begrijp het probleem


Als je het probleem niet begrijpt, zul je het nooit op kunnen lossen. Zonder een heldere analyse zul je nooit doordringen tot de kern van het probleem.

Analyse

Security analyse
Analyseren is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Hierbij moet de benodigde informatie worden verzameld over achtergronden en oorzaken en moeten verbanden worden gelegd tussen de gegevens die je hebt verzameld.
Analyse is geen eenmalige actie, maar een doorlopend proces, waarbij gegevens worden verzameld, betekenis wordt gegeven aan gegevens en informatie in samenhang wordt geanalyseerd. Het security probleem is een probleem op alle niveau's van een organisatie. Het beperkt zich niet tot (het dichten van) gaten in techniek, maar heeft ook te maken met mensen, processen, cultuur etc. De focus van Secure Connection ligt op de techniek, waarbij echter de relatie van het probleem met de organisatie niet wordt veronachtzaamd.

Collectie - detectie - analyse
Analysemodel
Wanneer de vitale processen en systemen bekend zijn is een analyse van kwetsbaarheden de volgende stap om zo inzicht te krijgen in de risico's op het niveau van de organisatie.

Analyse van maatregelen
De moeilijkste stap is altijd het vertalen van risico's naar een samenhangende set van te nemen maatregelen om de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Analyse mag nooit een doel op zich worden. Het is een middel om zaken in perspectief te zien, betekenis toe te kennen aan events en de juiste dingen te doen.