Security Expert


SExpert, een security expert systeem

SExpert is een security expert systeem, waarin security kennis, kennis van aanvalspatronen en hoe deze te herkennen kunnen worden verzameld. Via het expert systeem kan in allerlei gevallen advies worden gevraagd aan het systeem. Sexpert werkt met een interference engine. Afhankelijk van de situatie zal het systeem vragen stellen over de specifieke situatie en daar waar nodig doorvragen tot een antwoord kan worden gegeven op de vraag die wordt gesteld. SExpert verzameld feiten die afgeleid worden uit antwoorden op vragen. Via production rules worden de feiten naast elkaar gezet en wordt bepaald of er voldoende feiten bekend zijn om tot een oplossing te komen. Zo niet, dan wordt doorgevraagd totdat voldoende feiten zijn verzameld.

Sexpert

De mogelijkheden van Sexpert zijn eindeloos. Sexpert kan worden ingezet ter ondersteuning van de interpretatie van gevens over monitoring, als ondersteuning bij pentesten, bij risico analyses. SExpert kan ook worden gebruikt door agents. Er kunnen meerdere knowledge bases onder SExpert worden geplaatst.