Elke organisatie is in meer of mindere mate afhankelijk van informatie.

Tevens is de verspreiding van de informatie door de opkomst van nieuwe hulpmiddelen en toepassingen groter dan ooit en is het behoud van overzicht over die verspreiding complexer dan ooit.


Informatie is één van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen van een organisatie. Informatie is kwetsbaar voor diefstal, ongeautoriseerde ontsluiting, manipulatie of verlies. De afgelopen jaren zijn aanvallen op (uw) informatie steeds geavanceerder geworden. Wat vandaag als veilig geldt, kan morgen al anders zijn.

Informatie wordt meer en meer gedeeld met ketenpartners. Daarmee wordt het beveiligingsvraagstuk alleen maar complexer. Heeft u uw beveiliging op orde? Wat is de schade als informatie in onbevoegde handen komt of moedwillig wordt gewijzigd? En wat is de schade als uw informatie verloren gaat?

Het is niet mogelijk om uw informatie voor honderd procent te beveiligen. In de praktijk zal een (risico-) afweging moeten worden gemaakt. Secure Connection denkt niet in doemscenario''s, maar kan pragmatisch met u meedenken en meekijken. Wij kunnen uw beveiligingsrisico's helder inzichtelijk maken. Dat kunnen we zowel in de vorm van advies als in de vorm van het leveren van advies producten die u de gelegenheid geven om zelf uw informatiemanagment op een vereist niveau te brengen.


Secure Connection BV is de specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Op basis van een ervaring van meer dan 10 jaar bij een groot aantal bedrijven en overheden kunnen wij u adviseren over een doelmatige en efficiente aanpak van de beveiliging van de in uw organisatie aanwezige informatie. Ook implementeren en ontwikkelen wij specialistische programmatuur op het terrein van security-management. Dit heeft zowel betrekking op de procedurele- als op de technische kant van beveiliging.