Secure Connection's Security Dashboard


Secure Connection's Security Dashboard geeft u real time inzicht in events in uw netwerk. U kunt op events klikken om zo in te zommen op de onderliggende details.
De gegevens die op het security dashboard zijn weergegeven zijn afkomstig van Secure Connection's Agents Framework Het security dashboard wordt standaard meegeleverd met SecconBox.
Het dashboard bestaat uit meerdere tabs, waarbij aan de bovenkant de verschillende items staan die per opgeslagen gegevensset in de tijd kunnen worden bekeken, terwijl aan de onderkant de geaggregeerde data per opgeslagen file aan gegevens kan worden bekeken.
De geaggregeerde data betreft de max-, min-, gemiddelde, en mediaanwaarde van het gemeten item per opgeslagen gegevensset, bijvoorbeeld het aantal bytes dat van origin naar responder is gegaan.
Visualisering van events in uw netwerk

Dashboard
Dashboard

IP adressen geografisch weergegeven

Een bijzondere tab van het dashboard is de geografische weergaven van alle (externe) IP adressen waarmee vanaf het meetpunt (of meetpunten) is gecommuniceerd. Als een IP adres een slechte reputatie heeft, wordt deze als "rood" aangegeven op de kaart. Hoe groter de stip, hoe vaker is gecommuniceerd met het betreffende IP adres. Door op een stip te klikken, wordt meer informatie gegeven over het betreffende IP adres (zie plaatje).

Dashboard