Wat is een extrusion scan

Bij een extrusion scan monitoren wij uw in-en uitgaande verkeer van en naar het internet gedurende een bepaalde tijd. Meestal zullen we eerst een aantal dagen monitoren om meer te leren over het netwerkverkeer in uw omgeving. Op basis van de eerste scan wordt vervolgens gedurende een periode (enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van uw omgeving en de opdracht) het verkeer op stratetische plaatsen in uw netwerk gemonitord. Daarna zullen wij dit verkeer analyseren.
Op basis van de analyse brengen wij een uitgebreid rapport uit. Op deze wijze krijgt u een heel goed inzicht in uw netwerkverkeer, welke malicious verkeer er is gedetecteerd en wat de ernst is hiervan. Samen met u kijken we vervolgens naar oplossingen om uw omgeving adequaat te beveiligen.

Extrusino Scan
Voorbeeld van de opstelling van een extrusion scan

Extrusion scans geven u een zeer goed inzicht in de security status van uw ICT omgeving. Op basis van onze bevindingen kunt u een overwogen beslissing nemen met betrekking tot eventuele verdere beveiliging van uw omgeving, bijvoorbeeld door middel van het inrichten van een SIEM product.